35. Parohia Şopotu Vechi

Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci” Şopotu Vechi - ridicată în anul 1816


  • Parohie:

categ. II rural A; 160 familii cu 460 credincioşi

Adresa bisericii: 327172 Şopotu Vechi nr. 142, comuna Dalboşeţ
Adresa casei parohiale: 327172 Şopotu Vechi nr. 156, comuna Dalboșeț


  • Preot paroh:

Pr. iconom stavrofor ION VELCOTĂ
Născut: 15 noiembrie 1958 - Şopotu Vechi, jud. Caraş-Severin
Hirotonie: anul 1984.
Paroh la Şopotu Vechi din anul 1984.
Tel.: 0760122662