05. Parohia Bogâltin cu filiile Dobraia şi Ineleţ

Biserica „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” Bogâltin - ridicată în anul 1854
Biserica „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” Dobraia - ridicată în anul 2004
Biserica „Naşterea Maicii Domnului” şi „Înălţarea Domnului” Ineleţ - ridicată în anul 1973


 • Parohie:

categ. II rural A; 120 familii cu 310 credincioși (parohie); filii: 17 familii cu 65 credincioşi

Adresa bisericii: 327112 Bogâltin nr. 144, comuna Cornereva (ridicată în anul 1854)
Adresa casei parohiale: 327112 Bogâltin nr. 144, comuna Cornereva


 • Preot paroh:

Pr. ADRIAN-DANIEL STAICU
Născut: 22 iunie 1993 - Caransebeș, jud. Caraș-Severin.
Hirotonie: anul 2016
Preot la Bogâltin din anul 2016.
Tel.: 0767172323;
E-mail: parohiabogaltin@gmail.com


 • Istoric parohie:

Parohia Bogâltin este așezată din punct de vedere geografic în sudul județului Caraș Severin, fiind străbătută de Râul Ciumerna afluent al Râului Belareca. Numirea latină din care s-a trecut la Bogâltin este „Bolotin”, care în traducere înseamnă „satul oilor din vale”. La începutul localității, aici s-au așezat două familii: cea a lui Radu și a lui Dragu, păstori veniți din Vlașca. Parohia Bogâltin este atestată documentar în anul 1452, aflându-se în districtul Mehadia, la poalele muntelui Arjana. În anul 1480 apare sub numele de „Bogoltyn”, iar în 1528 „Bogâltin”. În 1774 trece în conscripția regimentului de graniță nr. 13, aparținând de Compania Cornea, iar după 1872 trece în pretura Teregovei. La 1900 apare sub denumirea de „Bogolteny”. Istoricul „Pesty Frigyes” a aflat numele localității citat într-un document din anul 1480, pe vremea lui Matei Corvinul. În anul 1910 la potop au pierit 93 de case, dar nici un om nu a fost luat de apă. Satul Bogâltin este răsfirat, fiind compus din 14 cătune: „Negiudin, Borugi, Mesteacăn, Costâș, Bogâltin-centru, Pogară, Poiana Lungă, Dobraia, Cracu' Teiului, Țațu, Scărișoara, Ineleț, Cracu' Mare și Prisăcina”.

În anul 1878, localitatea Bogâltin avea 20.867 de jugăre și 526 de stânjeni. Existau la acea vreme 298 de case și 3954 de suflete. Astăzi, în toate cătunele Parohiei Bogâltin, conform circumscripției parohiale mai sunt 433 de suflete.

Înaintea bisericii actuale, în Parohia Bogâltin a existat o biserică de lemn. În anul 1854 a fost dărâmată, iar în următorii doi ani, până în 1856, pe același loc a fost construită o biserică nouă de zid. Fundamentul a fost pus de preotul Petru Popoviciu, iar la construcția bisericii, fiecare credincios a participat prin aducerea a cinci lespezi mari de piatră din muntele Arjana. Piatra de var a fost extrasă din muntele Ciumerna, din apropierea satului varnița, fiind situată în grădina lui Valușescu Petru (Săxăn), astăzi decedat. Varul gata stins a fost dus cu traista până la biserică, lucru care nu se mai obișnuiește de o bună perioadă de timp. Este de admirat străduința preotului paroh Petru Popoviciu și a credincioșilor din parohie de a construi și împodobi biserica în doar doi ani. Biserica parohială este construită în stil navă cu un singur turn, zidurile fiind din piatră și cărămidă, iar iconostasul doar din cărămidă. În anul 1913 a fost acoperită cu tablă. Zidarii au fost aduși de departe și au fost plătiți de Compania ce își avea reședința în Cornereva. „Plan uber die neu erbaneude g.n.Kirsche in Crenozorte Bogeltin” cuprinde șase schițe cotate în țoli, iar semnatarul este Karl Koskho, în anul 1853. Curând după terminarea construirii sfântului lăcaș, turnul s-a dărâmat. Meșterii zidari au fost „ștrofuiți”. După acest eveniment neplăcut, turnul bisericii s-a zidit din nou după planurile bisericii din Buchin. Pentru efectuarea acestor lucrări au fost aduse 20 de care de grinzi din pădurile de la Dubova. Dimensiunile bisericii sunt: L-32m, l-12m și h-30m (până la vârful crucii de pe turn). În jurul bisericii se află un zid de piatră.

În anul 1876 pictorul Nicolae Hașcă din Topleț a pictat iconostasul. Pe peretele interior din naos au fost picturi de Gheorghe Baba și Corneliu Baba. Din păcate, în 1983, când s-a pictat biserica în întregime, acestea nu s-au mai putut salva din cauza degradării avansate. În anul 1983, biserica a fost împodobită cu pictură executată de Elvira Dăscălescu, iar anul 1984 lucrările au fost sfințite, sub păstorirea Mitropolitului Nicolae Corneanu, de către P.S. Timotei Seviciu, episcop vicar: „...din inițiativa preotului paroh Ion Pălean, ajutat de cantorul Lazăr Sorescu (Pereș), epitropii Ion Cionca (nr. 55), Ion Cionca (190) și Pavel Rădoi, cu sprijinul tuturor enoriașilor de pe aceste meleaguri, s-au făcut la această sfântă biserică reparații capitale înlocuindu-se tencuiala și împodobind interiorul cu pictură murală...”.

Datorită vremurilor vitrege, Biserica „Sfântul Proroc Ilie” din Bogâltin, nu și-a primit târnosirea până în 27 iunie 2010, prin lucrarea mâinilor Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. La târnosirea bisericii a fost prezentă multă lume, precum și preoții, fii ai satului Bogâltin, biserica primindu-și deplinătatea după o așteptare de 154 ani.

Șirul preoților cunoscuți:

 • Ioan Rădoi 1793-1830
 • Petru Popoviciu 1854-1891
 • Nistor Brânzei (suplinitor) 1891-1895
 • Ioan Grozăvescu (suplinitor) 1895-1896
 • Cornelie Ghilezan (suplinitor) 1896-1897
 • Alexandru Munteanu 1898
 • Erimia Borchescu (suplinitor) 1899-1900
 • Nicolae Coca (suplinitor) 1901
 • Ioan Grozăvescu (suplinitor) 1904
 • Grigore Vasilescu 1906-1934
 • Gheorghe Păleanu 1937-1940
 • Trifon Grozăvescu 1941-1952
 • Remus Văleanu 1952-1964
 • Constantin Grozavescu 1964-1976
 • Ion Pălean 1976-2007
 • Cristian Rădulescu 2007-2016
 • Adrian-Daniel Staicu 2016-prezent.

În patrimoniul bisericii se găsesc 36 icoane datate între anii 1899-1902. Unele sunt semnate de pictorul Nicolae Hașcă din Topleț, celelalte, cel mai probabil pictate tot de el, nu au nici o semnătură. De asemenea, biserica mai deține 12 mineie din anul 1901.

B.2 Biserica de la Dobraia - Acest sfânt lăcaș de închinare nu are o istorie prea lungă, construcția terminându-se în anul 2004, iar târnosirea a avut loc în 24 iunie 2005 cu ocazia prăznuirii hramului bisericii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”. Până la construirea acestei Biserici, în locul unde s-a zidit era doar o sfântă cruce unde se slujea în fiecare an pe data de 24 iunie. Biserica este mică, cât o capelă, fiind reprezentativă pentru cătunele aparținătoare. Este pictată parțial, iar pardoseala este din gresie. Zidurile sunt de lemn, acoperite cu tablă pentru a rezista mai mult. Acoperișul este din tablă. Biserica este dotată cu două clopote: unul donat de Petru Oprescu din Orșova - fiu al satului, iar celălalt donat de Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din Băile Herculane. Cu ocazia sărbătoririi hramului, la această biserică vin foarte mulți credincioși din cătunele aparținătoare, dar și din localitățile învecinate, peisajul fiind unul mirific. Frumusețea locurilor și modul de viață al creștinilor este o continuă rugăciune de mulțumire înălțată către Prea Sfânta Treime pentru darurile revărsate asupra locurilor și oamenilor. De specificat, că din 70 de credincioși cât aparțin de această biserică, atunci când se săvârșește Sfânta Liturghie cel puțin 40 sunt prezenți de fiecare dată.

B.3 Biserica de la Ineleț-Scărișoara - La 30 km de centrul satului Bogâltin se află capela de la Ineleț. Fundația este din piatră, iar zidurile din lemn acoperite cu tablă ca și acoperișul. În cătunele din jurul bisericii, oamenii nu au energie electrică și nici acces rutier. La această biserică se poate ajunge pe la km 22 pe Valea Cernei, după un drum anevoios cu urcuș greu și scări de lemn prinse pe stâncă. Este un adevărat Athos românesc. „Suprafața de teren pe care se află Biserica și cimitirul au fost donate de Drăghicescu Pavel (Curtu) de la numărul 317. Ridicarea Bisericii s-a terminat în 1973, iar sfințirea s-a făcut în 1975 de P.S. Timotei Seviciu”. În anul 2012 la această Biserică s-au efectuat lucrări de reparație începute de preotul paroh Cristian Rădulescu și terminate de ieromonahul Nectarie Câșlariu. În 7 septembrie același an, prin lucrarea mâinilor P.S. Lucian al Caransebeșului s-au pus moaște în piciorul Sfintei Mese și s-au sfințit lucrările de renovare. Această capelă a aparținut parohiei Bogâltin până la data de 1 februarie 2013. La această dată a fost transformată în schit fiind dată în administrare ieromonahului Nectarie Câșlariucare ulterior s-a îngrijit și de pictarea ei.

C.1 Cimitirul parohial - la 500 m de sat după un drum anevoios ce pleacă exact din centrul satului, se află cimitirul parohial în care își găsesc odihna strămoșii locuitorilor de astăzi. Are o suprafață de 1h și 30 de arii. De la locuitorii satului, cei mai înaintați în vârstă, se știe că înaintea actualului cimitir au mai existat încă două cimitire: unul lângă râul Belareca, în locul numit Părăie (s-a mutat din cauza inundațiilor frecvente) iar celălalt, mai vechi la locul numit Vad (acesta s-a mutat din cauza suprafeței mici). În anul 1950 era împrejmuit cu piatră și gard viu. Tot la acea dată nu existau în cimitir capelă, cripte sau clopote. Actualmente există o încăpere ce servește drept adăpost pentru prapurii folosiți la înmormântări și o criptă chiar la intrarea în cimitir. În perioada păstoririi preotului Ion Pălean, cimitirul a fost alimentat cu energie electrică, firul fiind pus pe stâlpi de lemn, iar gardul împrejmuitor fiind refăcut din sârmă ghimpată. Majoritatea crucilor din cimitir sunt din mozaic și marmură. În fiecare an înainte de Învierea Domnului are loc curățenia anuală a cimitirului.

C.2 „Până în anul 2009 Biserica din Dobraia nu avea cimitir deși era construită de 6 ani. Prin osteneala credincioșilor și a preotului paroh Cristian Rădulescu s-au depus dosare la Agenția de Mediu Reșița, Parcul Domogled Băile Herculane și Primăria Cornereva pentru aprobarea autorizației de înființare și amenajare cimitir. Aceste dosare au fost aprobate iar din anul 2009 Biserica din Dobraia are cimitir”. Prima înmormântare s-a făcut în luna februarie a anului 2013 de preotul Cristian Rădulescu iar în acest moment în cimitir se află înmormântate doar două persoane. Terenul a fost donat de familia Răduța Ion (Tulbure).

C.3 Cimitirul de la Ineleț se află în împrejurul Bisericii fiind înființat în 1968. Prima înmormântare s-a făcut de preotul Constantin Grozăvescu iar defunctul s-a numit Gheorghe Marin. Suprafața aproximativă este de 10 ari, până în prezent fiind înmormântați aici peste 100 de persoane.

E. Parohia Bogâltin este foarte răsfirată casele credincioșilor fiind depărtate una de alta. Sunt credincioși care merg aproape două ore pentru a ajunge duminica la Biserică și totuși vin cu regularitate. Preotul este prezent permanent în mijlocul credincioșilor participând activ la viața parohiei și răspunde întotdeauna chemării enoriașilor pentru nevoile duhovnicești chiar dacă uneori merge și 6-7 ore prin zăpadă într-o zi.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, și nu numai, puținele familii sărace și cu mulți copii din parohia noastră, sunt ajutate de comunitate prin directa coordonare a preotului paroh, îndeplinindu-se cuvântul Mântuitorului care spune „Adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut” (Matei 25, 45). În caz că se întâmplă vreun necaz asupra vreunei familii (incendiu, inundații), preotul și comunitatea creștină se îngrijește ca aceste familii să fie ajutate pentru a trece mai ușor peste aceste probleme.

Cu ocazia sărbătoririi Nașterii Domnului se organizează în parteneriat cu Școala serbare la Biserică și tradiționalul colind împreună cu tinerii vestind Nașterea Pruncului Iisus din casă-n casă. Cu binecuvântarea P.S. Lucian parohia noastră a fost prezentată la Trinitas TV în cadrul emisiunii "Preoți slujitori în parohii sărace". Revistele religioase sunt prezentate de preot credincioșilor iar celor mai apropiați de Biserică li se dăruiesc spre folos duhovnicesc.